Konferensaktiviteter

Se förslag på aktiviteter till konferensen nedan. Självklart kan vi även specialanpassa aktiviteterna för att passa ert upplägg och tema på konferensen.

Teambuilding

För att stärka sammanhållningen i gänget kan det vara på sin plats att göra en aktivitet tillsammans.