Allmänna villkor

Privatkunder under 10 000kr

 • Fri avbokning fram till 48 timmar innan aktivitetens start, annars debiteras 100% av kostnaderna.
 • Avbokning eller minskning av deltagare mindre än 48 timmar innan aktivitetens start debiteras med 100%

Konferens / bokningar över 10 000kr

Avbokning av hela arrangemanget debiteras enligt följande

 • 60-30 dagar innan 25% av totalbelopp
 • 29-15 dagar innan 50% av totalbelopp
 • 14-0 dagar innan 100% av totalbelopp

Minskning av deltagare

 • 30-15 dagar innan 40% av totalbelopp
 • 14-0 dagar innan 100% av totalbelopp

Inställd aktivitet

 • Åreguiderna förbehåller sig rätten att ställa in aktiviteten om inte minimum antalet på 3 deltagare uppnås.
 • Åreguiderna förbehåller sig rätten att ställa in eller avbryta aktiviteten om en säkerhetsrisk uppkommer. T ex. vid ogynnsamma väderförhållanden.
 • Åreguiderna förbehåller sig rätten att bestämma när det är ogynnsamma förhållanden för aktiviteten.
 • Om en aktivitet ställs in erbjuds gästen ombokning av aktivitet eller återbetalning.